NFH Nordiskt Möte 29-30/8 2019, Marstrand

  • 2019-03-19

”Alla har rätt till ett gott liv” var temat på 2019 års nordiska möte på Marstrands Havshotell. Ta del av några av föreläsningarna nedan.

Våra föreläsare var:

  • Svenny Kopp, barn-och ungdomspsykiatiker, med.dr, ”Autism och ADHD, vad är viktigt att veta om dessa tillstånd idag”?
  • Pier Jaarsma, universitetslektor, Institutionen för Medicin och Hälsa, ”Neurodiversity and autism: some etichal aspects and their relevance for (dental) Health care”
  • Tobias Fagrell, övertandläkare pedodonti, ”Barntandvård, tandvård för ALLA barn”
  • Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, ”Lågaffektivt bemötande”
  • Lina Melander, ”Kaosteknik – min osynliga dotter”

Program Marstrand

Svenny Kopp – Autism och adhd

Pier Jaarsma – Neurodiversity and Autism

Bo Hejlskov – Lågaffektivt bemötande

Tobias Fagrell – Tandvård för alla barn

ANMÄL DIG TILL KURSEN
5500 1653669293

Kursanmälan

Namn*

Arbetsplats

Telefon*

Mail*

Fakturaadress

Adress*

Adress rad 2

Kostnadsställe*

Postnummer*

Ort*

Jag kommer på:

FestmiddagGet together

Meddelande (allergier m.m.)