Bulletin

Bulletin Pictogram

Vår nyhetstidning!

Den nordiska föreningen utger en tidskrift, NFH Bulletin som utkommer med två nummer digitalt per år. I tidskriften kan du läsa intressanta artiklar som rör området funktionshinder, oral funktion och munhälsa. Vi försöker få ämnen som speglar området och som är aktuellt i de olika nordiska länderna. Kontakta gärna redaktören och skicka in artiklar och bilder eller ge kommentarer på artiklarna. I Bulletinen finns också adresser och uppgifter om vad som är aktuellt.

Bidra!

Vill du bidra med material till NFH Bulletin? Kontakta i sådant fall vår redaktör Lena Romeling Gustafsson.

Utgivna Bulletiner

Bulletin nr1_2016

Bulletin nr.1 2015
Bulletin nr.2 2015

 

Vad är NFH?

NFH står för: Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa! Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning.