Bulletin

Den nordiska föreningens nyhetstidning utkommer med två nummer digitalt per år.

Bulletin nr 2 2022

Bulletin nr 2 2022

Läs tidningen

Bulletin nr 2-20

I Bulletin nr 2-20 kan du läsa om iADH och nya presidenten Dr Alison Dougall, ett referat om "Syke barn-Friske tenner", kallelse till Svenska sektionens årsmöte, information om Nordiska mötet 2021 mm......

Läs tidningen