Kursinformation 2018

Kursinformation 

Tilmeldingsblanket til Castillo Morales introduktions kursus 2018

Introduktionskursus 2018 pjece

Presentationer Visby 2018

Föreläsning/presentationer

Eva Bruns föreläsning

PP kontaktsjuksköterska Lillemor Ekstedt

Patienter som strålar mot huvudhalsområdet

Lyckat koncept Tvärprofessionellt arbete i Sakarborg

NFH Visby Samverkan kring och bemötande av patienten1

NFH Bulletin nr.2 2017

 

Bulletin

 

Bulletin nr.2_2017

bild på Konsensusboken

Konsensusboken

 

Socialstyrelsen publicerade 2010 Nationella riktlinjer för tandvård som stöd för beslutsfattare och vårdgivare för att kunna ge tandvård enligt bästa tillgängliga kunskap. Föreningen beslöt då att skapa ett konsensusdokument som modifierar och anpassar riktlinjernas resultat så att samsyn kan skapas kring det förebyggande munhälsoarbetet för människor med funktionsnedsättning. I januari 2011 samlades 25 deltagare till en konsensuskonferens. Denna bok är resultatet av konsensusarbetet. Vi hoppas att den ska bli till stor nytta!

Vad är NFH?

NFH står för: Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa! Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning.