Kurser

Vi vänder oss till alla som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning.

NFH Nordiskt Möte 29-30/8 2019, Marstrand

  • 2019-06-10

”Alla har rätt till ett gott liv” var temat på 2019 års nordiska möte på Marstrands Havshotell. Ta del av några av föreläsningarna nedan. Våra föreläsare var: Svenny Kopp, barn-och ungdomspsykiatiker, med.dr, ”Autism och...

Läs mer
  • NFH – Svenska sektionen