Om oss – styrelsen, medlemskap, stipendium

NFH som bildades 1974 kallades tidigare för Nordisk Förening för Handicaptandvård. Den nordiska föreningen har nationella sektioner i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sektionernas ordförande bildar NFH:s styrelse. Föreningen vänder sig till människor som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Vårt syfte kan sammanfattas i dessa fyra punkter:

  • Öka förståelsen för människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjukas orala problem
  • Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunnighet och effektivitet inom detta område
  • Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunskap inom området Oral motorik
  • Uppmuntra och stödja forskning som rör funktionsnedsättning och tandvård

Internationell förening

NFH är med i en internationell förening, International Association for Disability and oral Health, www.iadh.org som har möten vartannat år sedan 1982. Den nordiska föreningen ordnar nordiska möten åren däremellan.

NFH Svenska sektionens styrelse: Styrelse

Vårat stipendium: Stipendium