Om oss

NFH som bildades 1974 kallades tidigare för Nordisk Förening för Handicaptandvård. Den nordiska föreningen har nationella sektioner i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sektionernas ordförande bildar NFH:s styrelse. Föreningen vänder sig till människor som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning Vårt syfte kan sammanfattas i dessa fyra punkter:

 • Öka förståelsen för människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjukas orala problem
 • Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunnighet och effektivitet inom detta område
 • Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunskap inom området Oral motorik
 • Uppmuntra och stödja forskning som rör funktionsnedsättning och tandvård

NFH är med i en internationell förening, International Association for Disability and oral Health, www.iadh.org som har möten vartannat år sedan 1982. Den nordiska föreningen ordnar nordiska möten åren däremellan.

Stadgar

Nedan finns en länk till föreningens stadgar:

Historia

Här nedan har ni två filer som närmare går in på NFHs historia:

Styrelsen

 • Ordförande

  M Palmö foto okt-14

  Monica Palmö
  Verksamhetschef/övertandl
  Specialisttandvården och orofacial medicin 37185 Karlskrona
  Telefon:0455-736480
  Mobil: 073-4471555
  Privat: 0708-811857

  monica.palmo@ltblekinge.se

 • Vice Ordförande

  Vice Ordförande Annika Stöckel Hansson

  Annika Stöckel Hansson
  Tandvårdenskompetenscentrum Specialistklinik för ortodonti
  Box 922
  971 28 Luleå
  Telefon: 0920-717 10
  annika.stockel@norrbotten.se
 • Sekreterare

  Sekreterare Maria Wikander

  Maria Wikander
  Sjukhustandläkare
  SPECIALKLINIKEN FÖR SJUKHUSTANDVÅRD
  Skaraborgs sjukhus Skövde
  541 85 Skövde
  Tel: 0500-43 29 00
  E-post: maria.wikander@vgregion.se
 • Kassör

  Kassör Linda Gustavsson Tjernström

  Linda Gustavsson Tjernström
  Folktandvården Stenungsund
  Strandvägen 17
  444 31
  Stenungsund
  Telefon: 010-441 73 00
  linda.m.gustavsson@vgregion.se
 • Redaktör NFH Bulletin

  Redaktör NFH Bulletin Lena Gustafsson

  Lena Romeling Gustafsson
  Medicinaregatan 12A
  413 90 Göteborg
  tel.0707 - 850240
  lena.m.gustafsson@vgregion.se
 • Ledamot

  Kristoffer
  Kristoffer Emgård
  ST-tandläkare pedodonti
  Axel Kleimers väg 2
  291 33 Kristianstad
  Tel: 044-309 36 57
  kristoffer.emgard@mah.se
 • Ledamot

  Vice Ordförande Mia Zellmer

  Mia Zellmer Spetz
  Tandsköterskeutbildningen
  Odontologen
  Medicinaregatan 12E
  413 90 Göteborg
  tel,070-7850541, 010-4417713
 • NFH

  NFH Logo

   

Bli medlem!

Vad innebär det?

NFH:s medlemmar är anslutna till den internationella föreningen, IADH. Den svenska sektionen utser två representanter som council members i IADH. Andra personer eller sammanslutningar utanför tandvården, som har intresse för föreningen och delar dess syften, kan även bli medlemmar men har ingen rösträtt.

Vad kostar det?

Personligt medlemsskap – 150 kr / år Klinikmedlemsskap – 500 kr / år

Hur går jag tillväga?

Det finns olika sätt att ansluta sig. Antingen kontaktar du vår kassör för att vi ska kunna få de uppgifter vi behöver från dig, eller så kan du betala in din medlemsavgift redan nu på bankgiro 5738-3515. Ange noggrant ditt namn och adress så vi kan skicka dig information.

Hedersmedlemmar är:

Bitte Ahlborg, Bo Alborn, Anna-Lena Hallonsten, Bo Hedås

In memoriam:

Jan Andersson Norinder

Vad är NFH?

NFH står för: Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa! Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning.