Styrelse

NFH svenska sektionens styrelse 2023:

Anna Adolfsson

Suppleant

 • Doktorand vid Göteborgs Universitet
 • Tandläkare vid Specialistkliniken för Orofacial Medicin Uddevalla/NÄL
 • 451 53 Uddevalla

Lena C Johansson

Sekreterare

 • Övertandläkare Protetik
 • Tandläkarhögskolan Umeå
 • Bedömningstandläkare
 • Region Västerbotten
 • Beställarenheten
 • Köksvägen 11
 • 901 85 Umeå

Monica Palmö

Ordförande

 • Tandvårdschef/övertandläkare Orofacial Medicin
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland
 • Visborgsallén 19
 • 621 81 Visby

Annika Stöckel Hansson

Vice ordförande

 • Övertandläkare/Ämnesföreträdare
 • Ortodonti Luleå/Folktandvården
 • Bedömningstandläkare
 • Ekonomi- och planeringsenheten
 • Region Norrbotten
 • Skeppsbrogatan 22
 • 971 28 Luleå

Erik Helander

Kassör

 • Övertandläkare, Pedodonti
 • Specialistkliniken för Pedodonti, Specialisttandvården Uddevalla

Anna Nielsen Magnéli

Ledamot

 • Tandhygienist
 • Mun-H-Center
 • Medicinaregatan 12 A
 • 413 90 Göteborg

Kristoffer Emgård

Ledamot

 • Pedodontist
 • Axel Kleimers väg 2
 • 291 33 Kristianstad