Stipendium

Vilka kan få stipendiet?

För medlemmar i den svenska sektionen av NFH finns ett stipendium. Stipendiet går till forskningsprojekt inom områden som rör oral hälsa och medfödda eller förvärvade funktionshinder.

Stipendiets storlek

Stipendiet är på 10.000 SEK.

Stipendienämnden

Stipendienämnden består utav:
NFH Sveriges Ordförande
Margaret Grindefjord
Pia Gabre

Ansök Stipendium

Du ansöker till stipendiet genom att fylla i den bifogade blanketten. Du kan inte fylla i blanketten direkt i datorn, utan den måste skrivas ut och fyllas i för hand. Posta den sedan till:

NFH Stipendiet,
c/o Monica Palmö
Specialist- och sjukhustandvården
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

 

Länk till ansökningsblankett