Stipendium

Vilka kan få stipendiet?

För medlemmar i den svenska sektionen av NFH finns ett stipendium. Stipendiet går till forskningsprojekt inom områden som rör oral hälsa och medfödda eller förvärvade funktionshinder.

Stipendiets storlek

Stipendiet är på 10.000 SEK och kan ansökas vid 1 tillfälle under 2024, respektive 2 tillfällen under 2025.

Deadlines för ansökan:

  • Sista mars 2024
  • Sista mars 2025
  • Sista augusti 2025

Stipendienämnden

Stipendienämnden består utav:
NFHs Ordförande i Svenska sektionen, och Pia Gabre

Ansök Stipendium

Du ansöker till stipendiet genom att fylla i den bifogade blanketten som ligger som länk sist på denna sida.

Antingen mejlar du sedan blanketten till monica.palmo@regionblekinge.se

Eller så skrivs ansökan ut och postas till:

NFH Stipendiet,
c/o Monica Palmö
Talluddskviar 18A
621 41 Visby

Stipendieansokan NFH Svenska