Anna-Lena Hallonsten

  • 2020-12-15

Anna-Lena Hallonsten har efter en tids sjukdom avlidit vid 77 års ålder. Svensk och internationell barntandvård har därmed förlorat en av sina förgrundsgestalter. Genom sin okuvliga energi och sitt smittande engagemang för alla barns rätt till optimal tandvård har hon påverkat den odontologiska utvecklingen såväl kliniskt som vetenskapligt. Hennes många nationella och internationella vänner känner stor saknad och sorg.

                                                                               Göran Koch