Symposiet i Stenungsund 2024

  • 2024-02-15

Tack alla närmare 100 fina personer som sammanstrålade på NFHs Symposium i slutet av januari!

Så fina dagar vi hade tillsammans på Stenungsön, där ena dagen bjöd en föraning om våren, och den andra gav ett rejält vinteroväder. Lyckliga var vi som kom ut på lunchpromenad under torsdagen och fyllde på med D-vitamin.

Lena från Västerbotten passade på att värma sig!

Svenny Kopp inledde som föreläsare och berörde Autism och ADHD ur ett hela livet-perspektiv. Svenny berättade att närmare hälften av alla som söker till barn- och ungdomspsykiatrin har ADHD/Autism och behöver stöd under livets gång. Vi reflekterade över hur unga individer med dessa diagnoser ofta har svårt med relationer, vardagsrutiner och ekonomi i vuxenlivet.

Personer med ADHD kan ha svårt att säga nej, och tar lätt på sig för mycket på arbetet. En ökad stresskänslighet leder ofta till utmattningsdepression. Citat ”Efter 2stycken utmattningsdepressioner – överväg att utreda om autism.”

 

Kristoffer Emgård presenterade sedan fall från sitt arbete som pedodontist i Skåne, och delade med sig av kliniska tips för oss som möter barn med funktionsvariationer i arbetet.

 

Senare under dagen talade Bo Hejlskov Elvén om lågaffektivt bemötande. Vi lärde oss om hur central koherens utvecklas genom lek med orsak och verkan, och att människor med NPF kan avvika i denna utveckling. Bo talade om mentaliseringsförmåga som kan växa hela livet och tipsade om den nyutkomna boken ’Att möta autister i vården’ av Maria Bylund.

Vidare berättade Bo om att personer med NPF kan uppleva vissa lampor som blinkande stroboskåp, eftersom ungefär hälften har ett överaktivt magnocellulärt system.

En lägre smärttröskel och ökad känslighet för tryck och smaker är också vanligt, vilket kan leda till att personen lättare blir överväldigad.

För att kort sammanfatta en mycket rik föreläsning: ”Man måste ha självkontroll för att kunna samarbeta.” Individer med NPF kan vägra behandlingsmoment av rädsla för att förlora kontrollen. För att möjliggöra en vårdsituation är det viktigt att vi validerar personen genom att höra och möta dennes behov.

Efter halva Bos föreläsning ledde Monica oss genom några härliga friskvårdsminuter där vi svängde på både armar och höfter.

På kvällen njöt vi av god mat och inte minst underhållning av Stisse och Tess, med vilka vi dansade och sjöng med till långt in på småtimmarna.

 

Johanna Björk inledde dag två och gav flera konkreta tips på bemötande, till exempel av personer som uppfattar tidsbegreppet annorlunda, eller som lätt distraheras av ljud i omgivningen.

Något vi skrev upp var tipset att inte vänta för länge med att boka ett nytt besök om patienten behöver avbryta. Försök att hitta en ny tid så snart som möjligt inpå.

 

Inger Wårdh föreläste sedan tillsammans med Lena C Johansson och Annika Stöckel Hansson om hur vi avgör vad som är rätt vård i stunden. Terapival där vi behöver väga in exempelvis sjukdom, hög ålder eller kognitionsvariationer, kan ofta underlättas av reflektion kring vårdambitionsnivå. Inger gick igenom begreppet och hur vi på bästa sätt kan involvera patienten i sina vårdval genom att arbeta enligt konceptet Delat beslutsfattande.

Lena och Annika presenterade egna patientfall där just terapival varit svårt, och hur de tänker kring valen i efterhand.

 

Sist ut men inte minst talade Pelle Sandstrak om sitt liv med Tourettes, och vi fick både skratta och gråta när han ledde oss genom livets lättare och svårare stunder. För Mia Zellmer Spetz, tidigare ordförande och nu avgående styrelseledamot i NFH, blev det ett fint återseende och minne från när Pelle för många år sedan föreläste för oss.

Tack Pelle för att vi fick lyssna. Tack Mia för allt stort och smått du gett av dig själv till NFH och till alla personer med funktionsvariationer som fått möta dig genom ditt yrkesliv.

Till sist tack alla ni som kom på NFHs Symposium! Vi hoppas få se er under året, och önskar såklart varmt välkomna tillbaka till nästa års Symposium!