Kallelse till Årsmöte 201209

  • 2020-11-11

Årsmötet genomförs digitalt via Zoom kl 17.30-18.30.

Anmäl dig till vår sekreterare: anna.magneli@vgregion.se

Sista datum för anmälan är den 7/12. Efter anmälan får du en länk till din e-post så att du kan delta.

http://www.nfh-sverige.se/wp-content/uploads/2020/11/Årsmöte-NFH-201209.pdf