Kallelse till Årsmöte 210527

  • 2021-05-04

Årsmötet genomförs digitalt via Teams kl 18.00.

Anmäl dig till vår sekreterare: anna.magneli@vgregion.se

Sista datum för anmälan är den 25/5. Efter anmälan får du en länk till din e-post så att du kan delta

http://www.nfh-sverige.se/wp-content/uploads/2021/05/Årsmöte-NFH-2021-dagordning.pdf

http://www.nfh-sverige.se/wp-content/uploads/2021/05/Verksamhetsberättelse-2020-mitten-av-december-2021-05-27.pdf