PDFs från Symposiet i Örebro 1-3februari 2023

  • 2023-03-07

I början av februari möttes vi i styrelsen med deltagare från hela Sverige i Örebro för det årliga symposiet.

En stor del av behållningen var att få träffa olika yrkeskategorier från vitt skilda kliniska specialiteter!

Med det sagt var föreläsningarna berikande och höll mycket hög kvalitet.

 

Glädjande är att vi här fått möjlighet att dela några åhörarkopior.

Se nedan länkar för dessa.

 

Salivens betydelse Annica Almståhl 230203

NFH Kalle Arnelund 230202 åhörarkopior